42457

Darbinieku kompetenču novērtēšanas metodeDARBINIEKU KOMPETENČU NOVĒRTĒŠANAS METODE
„Izcili talantīgs darbinieks” (ITD)

Uzņēmuma veiksmes atslēga – spēja ieklausīties savos darbiniekos …


Kas tas ir?
ITD ir inovatīva metode, personāla atlasei, novērtēšanai un motivācijai. Ļoti precīzs instruments atbilstošāko kandidātu identificēšanai, un efektīvs rīks, lai sakārtotu esošo kolektīvu. Šī netradicionālās biznesa psiholoģijas un lietišķās numeroloģijas metode atklāj darbinieku talantus un spējas, izzina rakstura īpašības, atklāj slēpto potenciālu un „zemūdens akmeņus”. Reizēm pietiek izmainīt tikai dažus darba pienākumus, lai efektivitāte būtu uzreiz pamanāma!

Kādēļ ITD ir vajadzīga?
Katram indivīdam piemīt iedzimti talanti un spējas, tomēr tikai neliela daļa no mums precīzi zina un mērķtiecīgi izmanto tos. Ļoti bieži cilvēkam šķiet, ka viņš tiks galā ar uzticēto funkciju, un sākuma posmā tā arī notiek – cilvēks paveic uzdoto. Tomēr, pēc kāda laika, rezultāti sāk noplakt, cilvēks jūtās diskomfortā ar to, ko dara, ar saviem pienākumiem. Dažkārt to nevietā dēvē par rutīnu, tomēr īstais iemesls ir tas, ka cilvēkam tas nepatīk.

Ja darbiniekam uztic pienākumus, kuru veikšanā viņš var izmantot savus iedzimtos talantus, viņš gūst patiesu prieku no darba procesa, ar patiesu degsmi pilnveido savas prasmes un dara to bez īpaša pamudinājuma. Par tādu darbinieku apkārtējie saka: „Šis cilvēks ir savā vietā!”, vai „Viņš ir laimīgs, ka ir..., ka dara...” Ja indivīds ir „savā vietā”, tad ir vērts investēt viņa apmācībā un treniņā, jo tas nes ilgtermiņa rezultātus. Laimīgi cilvēki veido veiksmīgas kompānijas!

Kad ITD novērtēšana ir nepieciešama?
Personāla novērtēšana sniedz priekšrocības dažādās situācijās, tomēr visbiežāk uzņēmumi personāla novērtēšanu veic šādos gadījumos:

 • Jaunu darbinieku atlase komandas veidošanai vai papildināšanai
 • Esošo darbinieku paaugstināšana amatā
 • Atbilstošākā uzņēmuma vai struktūrvienības vadītāja izvēle
 • Uzņēmuma reorganizācijas process vai apvienošanās
 • Neapmierinoši biznesa rezultāti
 • Destruktīva gaisotne komandā
 • Vērtīgāko darbinieku pārvilināšana uz citiem uzņēmumiem
 • Komunikācija starp darbiniekiem/departamentiem ir neapmierinoša
 • Nākamā perioda mērķi ir ambiciozi, to sasniegšanai vajadzīga papildus motivācija
 • Vadītāja/s vēlas izprast, kā individuāli motivēt savus padotosKā ITD novērtēšana tiek veikta?
Izmantojot profesionālu instrumentu kopumu, tiek izvērtētas visu līmeņa vadītāju individuālās saskarsmes īpatnības:
A daļa - intervijas:

 • Strukturētas, uz kompetenču modeli balstītas intervijas, kuras vada pieredzējis biznesa konsultants un psihologs.

B daļa - esošā kolektīva novērtējums:

 • Individuāla funkciju un darba uzdevumu atbilstība iedzimtajiem talantiem.
 • Kuri ir motivējošie faktori katram indivīdam, kuri demotivējoši?
 • Kādas komunikācijas īpatnības vadītājam jāņem vērā saskarsmē ar darbinieku?
 • Kā darbinieks jūtās kolektīvā, kādas ir veiksmīgākās sadarbības saiknes?
 • Darba kolektīva analīze, nosakot piemērotāko komandas motivāciju.

Jaunas komandas izveide vai papildinām esošo:

 • Kolektīvam piemērotāko darbinieku atlase no izvēlētajiem kandidātiem.Kādi ir ieguvumi no ITD izmantošanas?
Personāla novērtēšanas rezultātā klients saņem:

 • Objektīvu un profesionālu katra darbinieka vai kandidāta novērtējumu;
 • Tiešais vadītājs iegūst precīzu padotā “vadības instrukciju”;
 • Funkciju sarakstu, kuras indivīds spēj veikt vislabāk;
 • Tiek diagnosticēts destruktīvās gaisotnes cēlonis;
 • Vadības komanda saņem ieteikumus strukturālām izmaiņām (ja tādas ir nepieciešamas)
 • Secinājumus un rekomendācijas par esošo darbinieku kompetences līmeni
 • Atbildes uz jautājumiem par personāla rotāciju, nomaiņu u.t.t.
 • Sakārtots, ražīgs darba kolektīvs, radošas darba attiecības un sasniegti uzņēmuma mērķi! 

Uzņēmuma veiksmes atslēga – spēja ieklausīties savos darbiniekos.
 
      Atpakaļ