42446

Pārliecinoša uzstāšanās un prezentācijaTRENIŅŠ - PUBLISKĀ RUNA. LABAS UN PĀRLIECINOŠAS PREZENTĀCIJAS PRASMES

Treniņa mērķis:

  • Izprast publiskas uzstāšanās mehānismu.
  • Palīdzēt fokusēties uz publiskās runas būtiskākajiem elementiem.
  • Dot iespēju dalībniekiem ieraudzīt individuāli uzlabojamās jomas.
  • Ļaut treniņa apstākļos pamēģināt jaunus publiskās ietekmes instrumentus.
  • Apgūt uzstāšanās palīglīdzekļu izmantošanas tehniku.
  • Izstrādāt individuālu prasmju ieviešanas plānu.Publiskās runas treniņa saturs:

1. Publiskas uzstāšanās pamatprincipi. Ar ko tā atšķiras no privātas sarunas?

2. Kādai auditorijai ir jāuzstājas? Kāpēc tas jāsaprot un kā to paveikt?

3. Klausītāju uztveres mehānisms – uzstāšanās sākums, beigas un vidus, cik daudz un kāda informācija tiek uztverta.

4. Manas uzstāšanās mērķis, kādu efektu vēlos sasniegt?

5. Ar kādiem līdzekļiem plānoju to paveikt?

6. Uzstāšanās efektivitātes parametri, kā tos plānot un realizēt?

7. Pārliecības nozīme uzstājoties. Kas dod un laupa pārliecību? Kā to vairot?

8. Manas ietekmes instrumenti - darbības, kuras palīdz atstāt vajadzīgo iespaidu uz klausītājiem.

9. Sanāksmes vadīšana kā viens no publiskās uzstāšanās veidiem. Sanāksmes mērķis, mijiedarbība ar tās dalībniekiem, lomu sadalījums.

10. Balss izmantošana uzstājoties – tembrs, intonācija, skaļums, tīrība, dzidrums. Praktiskas darbības, kā uzlabot katru no elementiem.

11. Izteiksmīgas uzstāšanās pamata elementu apguve: vizuālais tēls, žestikulācija, fiziognomika, runas temps.

12. Uzstāšanās skripts – kā izveidot un kā lietot?

13. Ietekmīgāko uzskates līdzekļu (audio, video, projektors, PP, tāfele, produktu demonstrācija) izmantošanas svarīgākie principi.

14. Profesionālas uzstāšanās tehnisko līdzekļu (mikrofons, taimeris, kamera, apgaismojums, atrašanās vieta, auditorijas izvietojums, ventilācija, pārtraukumi u.c.) efektīvs lietojums.

Treniņa apjoms – 2 dienas (18 akadēmiskās stundas)
Treneris – biznesa konsultants Jānis Audijāns
 
      Atpakaļ