42496

Komanda sākas no manisPAŠIZAUGSMES UN PSIHOLOĢIJAS TRENIŅI
 
„Komanda sākas no manis”

Semināra mērķis:

 • Dot dalībniekiem dziļāku ieskatu par cilvēku mijiedarbību
 • Ļaut izprast savu sajūtu rašanās mehānsmu
 • Uzlabot dalībnieku pašsajūtu iekšējā un ārējā saskarsmē
 • Ieraudzīt jaunas iespējas pozitīva iekšējā klimata veidošanā
 • Apgūt jaunu komandas komunikācijas modeli
 • Attīstot indivīdu, pilnveidot savstarpējo sapratni kolektīvā
 • Padarīt cilvēkus mazliet laimīgākus!Semināra programma:

 • Situācijas, kuras rada pozitīvas un negatīvas sajūtas
 • Kas ir problēmas, un to rašanās iemesli?
 • Mūsu komforta zona – esošā un iedomātā, kā tās veidojās?
 • Cilvēka dzīves sūtība un būtība
 • 5 psiholoģiskās traumas kas veido cilvēka uzvedības modeli:
  • Cilvēka ķermeņa uzbūves atšķirības
  • Raksturīgākie rīcības modeļi
  • Kā traumas ietekmē cilvēka talantus
  • Iekšējās motivācijas veidošanās mehānismiMani talanti un anti talanti:

 • Cilvēku tipiem piemītošie talanti
 • Snaudošie un darbīgie talanti
 • Kā apzināties savus talantus?
 • Kurus manus talantus pamana kolēģi?
 • Funkcijas, kuras es veicu šobrīd, to atbilstība maniem talantiem
 • Funkciju pārdales iespējas komandas ietvaros
 • Ko es varu mācīties no saviem kolēģiem?Mani mērķi:

 • Kas ir mani mērķi darbā un dzīvē?
 • Vai visi izvirzītie mērķi ir sasniedzami?
 • Kas būs pēc tam, kad es tos sasniegšu? Kā jutīšos, ja nesasniegšu?
 • Vai veiksminieki un neveiksminieki – kā rodas šāds vērtējums?
 • Dažādi mērķu izvirzīšanas veidi – došanas un ņemšanasMani spriedumi:

 • Realitātes uztvere (likumi, standarti, notiekošais)
 • Pozitīvs un negatīvs situācijas novērtējums – kā tas veidojas?
 • Kā mani vērtējumi ietekmē manu pašsajūtu
 • Kā veidojas cilvēka pieredze un kā to izmantot?Komunikācija:

 • Tās nozīme sadarbības veidošanā
 • Laba un slikta komunikācija – kā veidojas šāds vērtējums?
 • Par ko liecina nelāga pašsajūta komunicējot?
 • Kāpēc cilvēki TĀ rīkojas?
 • Vai man vienmēr ir taisnība?
 • Kā man reaģēt uz „nepareizu” kolēģu rīcību?
 • Ko mums māca nepatīkamās situācijas saskarsmē?
 • Pretēju nostāju veidošanās mehānisms. Kā vienoties par darbību?
 • Kāpēc cilvēki dažkārt imitē darbības?De Bono 5 cepuru komunikācija komandaiCenā iekļauts:

 • Pārrunas ar uzņēmuma darbinieku
 • Semināra sagatavošana, izdales materiāli, kafijas pauzesVienas dienas seminārs (9 akadēmiskās stundas).
Semināru vada: SIA Smart Stream biznesa konsultants Jānis Audijāns
 
      Atpakaļ