58728

VADĪTPRASMES UN KOMUNIKĀCIJA“Attīstības programma vadītājiem”


KAM?
Filiāļu vadītāji, veikala vadītāji, vidējā līmeņa vadītāji, vadītāji, kas tikko ieguvuši vadītāja lomu.
Speciālisti, kas drīzumā varētu kļūt par vadītājiem.

PAR KO?
"Bez daiļrunības, tieši un konkrēti par to "kas es esmu, kas ir mana komanda, un ko ar to darīt?"

SEMINĀRA MĒRĶIS:

  • Dot vadītājiem izpratni, kā virzīties uz nodaļas biznesa mērķi
  • Izprast deleģēšanas svarīgumu un apgūt tās mehānismus
  • Trenēt uzdevumu došanas un kontroles principus
  • Iemācīties lietot sapulci kā kolektīva saliedēšanas instrumentu
  • Dot zināšanas par motivācijas pamatprincipiem un iespējām kolektīvā
  • Uzlabot spēju novērtēt komandas un indivīda darba efektivitāti
  • Apgūt padoto apmācību iespējas ikdienā
  • Ielikt pamatus kolektīvu veidošanai nodaļās

Semināra tēmu programmu – pieprasīt rakstiski e-pastā: smart@smartstream.lv

Seminārs noris: 9 akadēmiskās stundas
Semināru vada: “Smart Stream” biznesa treneris Jānis Audijāns

 
      Atpakaļ