42438

Telefons - jaudīgs pārdošanas rīksPĀRDOŠANA PA TELEFONU

Treniņš sniedz atbildes uz jautājumiem:

  • Telefona stratēģiskā loma pārdošanas procesā, cik būtiska tā ir?
  • Svarīgākie faktori PPT, kā tie ietekmē pārdošanas rezultātu?
  • Veiksmes formula PPT - tā ir vienota, vai individuāla?
  • Cik precīzi iespējams plānot rezultātu PPT?
  • Kāpēc klienti tik bieži atsaka? Ko darīt, lai būtu savādāk?
  • Kā, saņemot atteikumus, justies tā, lai tas netraucētu darboties?
  • Kurā sarunas posmā izteikt piedāvājumu? Kāds risks, ja darām to nelaikā?
  • Kā klientam radīt pozitīvas sajūtas? Vai tas iespējams arī atteikuma gadījumā?
  • Klienta solījums – vai tas vienmēr ir patiess? Kā to nostiprināt?Treniņa tēmas – pieprasīt rakstiski e-pastā:
smart@smartsream.lv

*PPT- Pārdošana pa telefonu
Treniņa apjoms – 2 dienas (18 akadēmiskās stundas)
Treneris – biznesa konsultants Jānis Audijāns 
      Atpakaļ