42555

Kā neapmaldīties etiķetes labirintosBIZNESA SASKARSMES ETIĶETE

Treniņa mērķis:
Biznesa saskarsme veidojas no vairākiem svarīgiem elementiem un izskats, neapšaubāmi, ir tās būtiska sastāvdaļa, tomēr jāsecina, ka dažkārt, fokusējoties tikai uz vienu no elementiem, netiek sasniegts vajadzīgais efekts – netiek iegūta klienta ilgtermiņa lojalitāte.

Šajā treniņā dalībniekiem tiks dota iespēja izprast biznesa saskarsmes būtību, izskata un etiķetes svarīgo lomu tajā, kā arī motivācija lietot ikdienas darbā treniņā apgūtās iemaņas, tā spodrinot kompānijas tēlu un veidojot klientu lojalitāti.

Treniņa tēmas:

 • Klienta lojalitātes nozīme biznesā
     a. Apmierināts un lojāls klients – kāda ir atšķirība
     b. Ko klients sagaida no sadarbības
     c. Kādi faktori veido klienta viedokli
     d. Kompānijas un speciālista ieguvumi no klienta lojalitātes
 • Biznesa saskarsmes pamatprincipi
     a. Speciālista pienākumi un atbildība saskarsmē
     b. Klienta pienākumi un atbildība
     c. Saskarsmes stratēģiskā mērķa izvirzīšana
 • Klienta lēmumu pieņemšanas mehānismi
     a. Lēmumus ietekmējošie faktori
     b. Uz kuriem faktoriem fokusēties saskarsmē
     c. Kā panākt pozitīvas klienta sajūtas
 • Saskarsmes tehnikas svarīgākie elementi
     a. Ārējā izskata nozīme un pamatnostādnes
     b. Žestu un mīmikas lietojums
     c. Balss, intonācija, tembrs
     d. Biznesa etiķetes būtiskākās sastāvdaļas
 • Biznesa sarunas nozīme sadarbībā
     a. Patiesas intereses izrādīšanas loma
     b. Jautājumu tehnikas lietojumsTreneris: Biznesa konsultansts Jānis Audijāns
Treniņa apjoms: 1 diena, (9 akadēmiskās stundas)
 
      Atpakaļ