ĢIMENES DIENA

ABPUSĒJI IZDEVĪGS RISINĀJUMS PROFESIONĀLĀS UN ĢIMENES DZĪVES SAVIENOŠANAI – DARBA DEVĒJIEM, VECĀKIEM UN BĒRNIEM

Vecākiem ir iespēja veidot ciešāku saikni ar saviem bērniem, parādot, ko viņi īsti darbā dara, radīt bērniem prieku pat par ikdienišķām un vienkāršām lietām.

Bērniem tie ir jauni iespaidi un prieka pilna diena.

Darba devējs var nodrošina saviem darbiniekiem pozitīvu un motivējošu darba vidi.

 

Organizators un idejas autors: „Smart Stream SIA”

 

„UZŅĒMUMA ĢIMENES DIENA”

KAS JĀDARA, LAI SARĪKOTU „UZŅĒMUMA ĢIMENES DIENU”?

 • Izvēlieties dienu. Pasākuma dienā darbinieki tiek aicināti nākt uz darbu kopā ar bērniem.
 • Vienosimies par piemērotāko laiku, ko aizņems pasākums. Vienlaikus ir ērti, ja vecāki uz darbu var atnākt reizē ar bērniem un darba dienas beigās kopā doties mājās.
 • Vienojamies par dienas tēmu – sagatavosim dienas plānu, paredzot aktivitātes, ar ko bērni varēs nodarboties visa pasākuma garumā, vienlaikus iepazīstot uzņēmumu un tā darba ikdienu, kā arī vecāku profesiju un kolēģus. Organizēsim dienu tā, lai vecākiem ir iespēja pildīt darba pienākumus un visa diena netiek veltīta tikai bērnu nodarbībām. Iemūžināsim šo dienu atmiņām, fotografēsim, filmēsim… un ievietosim ziņas par šo notikumu uzņēmuma sociālajos tīklos.

Padarīsim šo par tradīciju!

KĀDĒĻ RĪKOT ŠĀDU PASĀKUMU?

UZŅĒMUMA IEGUVUMI

 • Labas savstarpējās attiecības un līdzsvars starp darba un ģimenes dzīvi.
 • Tiek stiprināts ģimenei draudzīga uzņēmuma tēls un reputācija.
 • Sekmēta darbinieku lojalitāte un motivācija strādāt produktīvāk.
 • Veidojas uzņēmuma tradīcijas.

DARBINIEKU IEGUVUMI

 • Labas savstarpējās attiecības un līdzsvars starp darba un ģimenes dzīvi.
 • Iespēja bērnus iepazīstināt ar savu profesiju un darbavietu.
 • Iespēja veidot ģimenes izpratni par savu darbu un saņemt tās atbalstu.
 • Lepnums par savu darbavietu.

Pasākuma programmu pieprasīt ŠEIT